ზონების რაოდენობა 4;
PGM გამოსასვლელის რაოდენობა 2;
2NTC/PT1000 ტემპერატურული სენსორი;
1234.jpg

2 ზონების რაოდენობა;
2 გამოსასვლელების რაოდენობა;
თავსებადია უსაფრთხოების სისტემებთან Esim264, EPIR- თან ;

1234.jpg

უსადენო მოწყობილობების მაქს. რაოდენობა 16;
თავსებადია უსაფრთხოების სისტემებთან Esim264 და ELDES Wireless;
 

 1234.jpg

განკუთვნილია უსადენო მოწყობილობების დაკავშირებისთვის, შორი მანძილიდან;
უსადენო მოწყობილობების მაქს. რაოდენობა 32;
8 ტემპერატურული სენსორის დამატება;

1234.jpg

გამაფართოვებელი სადენიანი გამოსასვლელებისთვის;
8 ციფრული გამოსასვლელი;
თავსებადია უსაფრთხოების სისტემებთან Esim264 და Esim364 -თან;

1234.jpg

თავსებადია უსაფრთხოების სისტემებთან Esim364 და ET082 -თან;
Ethernet ქსელის მხარდაჭერა 10/100 Mbit;

 
1234.jpg

თავსებადია უსაფრთხოების სისტემებთან Esim264 -თან 1 მოდული EPGM1;
თავსებადია უსაფრთხოების სიტემებთან Esim 364 -თან 2 მოდული EPGM1;

1234.jpg