უსადენო LED კლავიატურა
ელემენტების რაოდენობა 3
თავსებადია უსაფრთხოების სიეტემებთან ELDES wireless

1234.jpg

სადენიანი (სესნორული) LCD კლავიატურა
თავსებადია უსაფრთხოების სისტემებთან Esim264 და Esim364
4 წვერა მიერთების სქემა

1234.jpg

უსადენო მოწყობილობა
უსაფრთხოების სისტემების მართვისათვის
თავსებადია უსაფრთხოების სიტემებთან ELDES Wireless

1234.jpg

სადენიანი LED კლავიატურა
4 წვერა მიერთების სქემა
თავსებადია უსაფრთხოების სიეტემებთან ELDES  ESIM264 / ESIM364

1234.jpg

უსადენო LED კლავიატურა
ელემენტების რაოდენობა 3
თავსებადია უსაფრთხოების სისტემებთან ELDES Wireless

1234.jpg