უნივერსალური GSM/GPRS,PSTN,LAN კომუნიკატორი;
PGM გამოსასვლელების რაოდენობა 3;
სწრაფი და მარტივი საინსტალაციოდ;

 

1234.jpg

GSM კონტროლერი შლაგბაუმებისთვის და კარებისთვის;
შლაგბაუმების მართვა უფასო ზარით, სმს-ით, ასევე WIDGET-ის საშუალებით;
მომხმარებლების რაოდენობა 2000;
3 შესასვლელი, 2 გამოსასვლელი;

1234.jpg

საკონტროლო პანელი GSM/GPRS კომუნიკატორით;
PGM გამოსასვლელების რაოდენობა 8,მაქს. გაფართოვება 76;
32 უსადენო მოწყობილობების მიერთების საშ.;

1234.jpg

GSM/GPRS გადამცემი;
5 ნომერზე ინფორმაციის გადაცემა სმს-ით და ხმოვანი ზარით;
5 შესასვლელი, 2 სარელეო გამოსავლელი;

1234.jpg

მოძრაობის უსადენო დეტექტორი GSM/GPRS კომუნიკატორით;
16 უსადენო მოძრაობის დეტექტორის მიერთების საშუალება;
ინტეგრირებული აკუმულატორით;

1234.jpg

საკონტროლო პანელი GSM/GPRS კომუნიკატორით;
PGM გამოსასვლელების რაოდენობა 6,მაქს. გაფართოვება 76;
32 უსადენო მოწყობილობების მიერთების საშ;

1234.jpg

უნივერსალური GSM/GPRS,PSTN,LAN კომუნიკატორი;
3 ზონების რაოდენობა;
3 PGM გამოსასვლელი;

 
 1234.jpg