ზონების რაოდენობა 2
ფუნქციური ღილაკების რაოდენობა 32
PGM გამოსასვლელების რაოდენობა 1
კვება 9-14ვ (DC)
ზომა 92×133

LOGO.jpg

ზონების რაოდენობა 2
ფუნქციური ღილაკების რაოდენობა 32
კვება 9-14ვ (DC)
ზომა 115×95
სამუშაო ტემპერატურული ზღვრები -10°...+50°C

LOGO.jpg