მაქს.  ზონების რაოდენობა 64
უსადენო მოწყობილობების მაქს. რაოდენობა 64
მაქს. რაოდენობა PGM გამოსასვლელების 16
კვება 20ვ (AC)
ზომა 145×77
სამუშაო ტემპერატურული ზღვრები -10°...+50°C

LOGO.jpg

მაქს. ზონების რაოდენობა 32
PGM გამოსასვლელების მაქს. რაოდენობა 16
კვება 20ვ (AC)
ზომა 145×77
სამუშაო ტემპერატურული ზღვრები -10°...+50°C

LOGO.jpg

მაქს. ზონების რაოდენობა 16
უსადენო მოწყობილობების მაქს. რაოდენობა 16
PGM გამოსასვლელების მაქს. რაოდენობა
კვება 16ვ (AC)
ზომა 145×77
სამუშაო ტემპერატურული ზღვრები -10°...50°C

LOGO.jpg

მაქს. ზონების რაოდენობა 8
PGM გამოსასვლელების მაქს. რაოდენობა 8
კვება 20ვ (AC)
ზომა 145×77
სამუშაო ტემპერატურული ზღვრები -10°...+50°C

LOGO.jpg

მაქს. ზონების რაოდენობა 32
PGM გამოსასვლელების მაქს. რაოდენობა 16
კვება 20ვ (AC)
ზომა 145×77
სამუშაო ტემპერატურული ზღვრები -10°...+50°C

LOGO.jpg