უნივერსალური მიმღები IT-GPRS-RX k და x საკონტროლო პანელებისათვის

 
 A.M.C-LOGO.jpg