საკონტროლო პანელი X64/GPRS+K-LCD BLUE
სადენიანი ზონების მაქს. 8,
ზონების მაქს. რაოდ-ბა (სადენიანი/უსადენო) 64
PGM გამოსასვლელების რაოდენობა 2
 

 
 A.M.C-LOGO.jpg 

საკონტროლო პანელი K4+KLCD/LIGHT
სადენიანი ზონების მაქს. 4,
ზონების მაქს. რაოდ-ბა (სადენიანი/უსადენო) 64
PGM გამოსასვლელების რაოდენობა 1
 

 
 A.M.C-LOGO.jpg 

საკონტროლო პანელი K4+KLCD/LIGHT/PLUS 
სადენიანი ზონების მაქს. 4,
ზონების მაქს. რაოდ-ბა (სადენიანი/უსადენო) 64
კლავიატურული ზონა 1
PGM გამოსასვლელების რაოდენობა 1 

A.M.C-LOGO.jpg