საკონტროლო პანელი K8 + KLCD/LIGHT; 
სადენიანი ზონების მაქს. 8;
ზონების მაქს. რაოდ-ბა (სადენიანი/უსადენო) 64;
კლავიატურული ზონა 1;
PGM გამოსასვლელების რაოდენობა 1;
ტრანსფორმატორით;

A.M.C-LOGO.jpg

საკონტროლო პანელი K4+KLCD/LIGHT/PLUS; 
სადენიანი ზონების მაქს. 4+2;
ზონების მაქს. რაოდ-ბა (სადენიანი/უსადენო) 64;
კლავიატურული ზონა 1;
PGM გამოსასვლელების რაოდენობა 1;
ტრანსფორმატორით;

A.M.C-LOGO.jpg

საკონტროლო პანელი K8 + KLCD/LIGHT; 
სადენიანი ზონების მაქს. 8;
ზონების მაქს. რაოდ-ბა (სადენიანი/უსადენო) 24;
კლავიატურული ზონა 1;
PGM გამოსასვლელების რაოდენობა 1;
ტრანსფორმატორით;

A.M.C-LOGO.jpg

საკონტროლო პანელი K4+KLCD/LIGHT; 
სადენიანი ზონების მაქს. 4;
ზონების მაქს. რაოდ-ბა (სადენიანი/უსადენო) 64;
PGM გამოსასვლელების რაოდენობა 1;
ტრანსფორმატორით;

 
 A.M.C-LOGO.jpg 

საკონტროლო პანელი X64/GPRS+K-LCD BLUE;
სადენიანი ზონების მაქს. 8;
ზონების მაქს. რაოდ-ბა (სადენიანი/უსადენო) 64;
PGM გამოსასვლელების რაოდენობა 2;
ტრანსფორმატორით;

 
 A.M.C-LOGO.jpg