8 ზონიანი არასამისამართო სახანძრო პანელი MAG2P
სირენის 2 გამოსასვლელი, 300mA თითოს
თითო ზონაზე 32 სახანძრო დეტექტორის მიერთების საშუალება
 

logo teletek

2 ზონიანი არასამისამართო სახანძრო პანელი MAG2P
სირენის 2 გამოსასვლელი, 300mA თითოს
თითო ზონაზე 32 სახანძრო დეტექტორის მიერთების საშუალება
 

logo teletek

4 ზონიანი არასამისამართო სახანძრო პანელი MAG2P
სირენის 2 გამოსასვლელი, 300mA თითოს
თითო ზონაზე 32 სახანძრო დეტექტორის მიერთების საშუალება
 

logo teletek