ზედაპირზე სამონტაჟო;
   მაქს. ხილვადობა;

 

   logo teletek

ME4  გამაფართოებელი;
მყისიერი მოქმედების რეჟიმი;
დეტექტორების რაოდენობა 32/128;
 
 
   
logo teletek

მაქსიმალური  სახანძრო პანელის რაოდენობა ქსელში 32;
მაქსიმალური დაშორება ორ პანელს შორის- 1000-მდე;
დეტექტორების რაოდენობა 32/128;
უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფა, firmware განახლება მიკრო USB საშუალებით;
     
logo teletek