8/16 ზონიანი არასამისამართო სახანძრო პანელი MAG8PLUS;
გაფართოვების საშუალებით 16 ზონამდე;
512 დეტექტორის მიერთების საშუალება;
მარტივად პროგრამირებადი;
მრავალენოვანი მენიუ;
 

                                                             logo teletek

4 ზონიანი არასამისამართო სახანძრო პანელი MAG2P;
სირენის 2 გამოსასვლელი, 300mA თითოს;
თითოეულ ზონაზე 32 სახანძრო დეტექტორის მიერთების საშუალება;
 

logo teletek

8 ზონიანი არასამისამართო სახანძრო პანელი MAG2P;
სირენის 2 გამოსასვლელი, 300mA თითოს;
თითოეულ ზონაზე 32 სახანძრო დეტექტორის მიერთების საშუალება;
 

logo teletek

2 ზონიანი არასამისამართო სახანძრო პანელი MAG2P;
სირენის 2 გამოსასვლელი, 300mA თითოს;
თითოეულ ზონაზე 32 სახანძრო დეტექტორის მიერთების საშუალება;
 

logo teletek