ფოტორელე (შებინდების სენსორი) ORBILUX;
განათების ჩართვა - გამორთვა ავტომატურად;
გარე განათების შესაბამისად;
 

logo.jpg

მოძრაობის დეტექტორი ECOMAT MINI
კედელზე, კედლის კუთხეზე, ჭერზე ან შეკიდულ ჭერზე სამონტაჟოდ;
  

logo.jpg

მოძრაობის დეტექტორი PROXIMAT;
კედელზე, კედლის კუთხეზე ან ჭერზე სამონტაჟოდ;
ხედვის კუთხე 240°;
ხედვის მანძილი 12 მეტრი;

logo.jpg

მოძრაობის დეტექტორი DICROMAT+;
კედელზე, კედლის კუთხეზე, ჭერზე ან შეკიდულ ჭერზე სამონტაჟოდ;
  

logo.jpg

მოძრაობის დეტექტორი DICROMAT MICRO;
შეკიდულ ჭერზე სამონტაჟოდ;
ხედვის კუთხე 360°;
ხედვის დიამეტრი 4 მეტრი;
 
  
logo.jpg

მოძრაობის დეტექტორი CIRCUMAT;
შეკიდულ ჭერზე სამონტაჟოდ;
ხედვის კუთხე 360°;
ხედვის დიამეტრი 12მ - 2,5მეტრ სიმაღლეზე ინსტალაციისას;

logo.jpg

მოძრაობის დეტექტორი ORBIMAT;
კედელზე, კედლის კუთხეზე, ჭერზე ან შეკიდულ ჭერზე სამონტაჟოდ;
  

logo.jpg

მოძრაობის დეტექტორი ISIMAT+;
კედელზე სამონტაჟოდ;
ხედვის კუთხე 200°;
 

logo.jpg