ფოტორელე (შებინდების სენსორი) ORBILUX
განათების ჩართვა - გამორთვა ავტომატურად
გარე განათების შესაბამისად
 

logo.jpg

მოძრაობის დეტექტორი ECOMAT MINI
კედელზე, კედლის კუთხეზე, ჭერზე ან შეკიდულ ჭერზე სამონტაჟოდ
  

logo.jpg

მოძრაობის დეტექტორი PROXIMAT
კედელზე, კედლის კუთხეზე ან ჭერზე სამონტაჟოდ.
ხედვის კუთხე 240°
ხედვის მანძილი 12 მეტრი 

logo.jpg

მოძრაობის დეტექტორი DICROMAT+
კედელზე, კედლის კუთხეზე, ჭერზე ან შეკიდულ ჭერზე სამონტაჟოდ
  

logo.jpg

მოძრაობის დეტექტორი DICROMAT MICRO
შეკიდულ ჭერზე სამონტაჟოდ
ხედვის კუთხე 360°
ხედვის დიამეტრი 4 მეტრი
 
  
logo.jpg

მოძრაობის დეტექტორი CIRCUMAT
შეკიდულ ჭერზე სამონტაჟოდ.
ხედვის კუთხე 360°
ხედვის დიამეტრი 12მ - 2,5მეტრ სიმაღლეზე ინსტალაციისას

logo.jpg

მოძრაობის დეტექტორი ORBIMAT
კედელზე, კედლის კუთხეზე, ჭერზე ან შეკიდულ ჭერზე სამონტაჟოდ
  

logo.jpg

მოძრაობის დეტექტორი ISIMAT+
კედელზე სამონტაჟოდ.
ხედვის კუთხე 200°
 

logo.jpg